Knivar: Frågor och svar

Can I order your knives from another country?

Yes, I’m happy to ship the knife to another country. You can find more details on these pages: the order form and shipping information.

FacebookTwitterGoogle+Pinterest

What does stabilized wood mean?

Stabilizing is a enhancement method for wood. The knife handle-wood blocks are sent from Sweden to the United States. There they use a vacuum pump to remove all the moisture from the wood. Then they add acrylic resin into the wood, and sometimes a colour too. The advantage is getting a rigid knife handle that withstands cold, heat, blood and so on. Furthermore, it allows the knife maker to create a beautiful polish level on the handle.

Some of the advantages of using stabilized wood are:

  • it minimizes wood shrinkage and expansion
  • increased resistance to cracking and warping
  • stabilized wood will not absorb blood or water
  • it is impervious to oils
  • there is no raised grain when sanded
  • sands and finishes easily
  • it will take a very high polish

Source for the list: woodstabilizer.com

Vad betyder stabiliserad?

Stabilisering är en bearbetningsmetod för trämaterialen, för att göra dem starkare. Jag använder stabiliserat trä för alla knivskaften.

Trämaterialet skickas från Sverige till USA där de med vacuumhjälp tar bort all fukt ur träbiten. Därefter pressar de in akrylharts och ibland kan de tillsätta någon färg. Fördelen med detta är att man får ett vridstyvt knivskaft som står emot kyla, värme, blod och så vidare. Dessutom får man upp en väldigt vacker yta på skaftet.

Är mammuten äkta?

Mammuten är 100 % äkta. Det är elfenben och tänder från mammut. Mammutmaterialet kommer oftast från Ryssland men även fisketrålare brukar få upp mammut i trålen vid fiske i Nordsjön.

Kommentera